ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
23 ธ.ค. 52 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2553
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ธ.ค. 52 รศ.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3
ในรายการ ช่วยคิดช่วยทำ เรื่อง แมคคา ประหยัดพลังงานได้อย่างไร
ภาพข่าว
17 ธ.ค. 52 ศ.ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ รายการวิทยุ Radio Thailand คลื่น FM 88
ณ โรงแรมทวินทาวน์เวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว
15 ธ.ค. 52 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์จากคุนหมิง
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
3 ธ.ค. 52 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 8.00 น. ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 52 เทศมหาชาติ 3 ธรรมมาสน์
เวลา 12.30–16.30 น ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2552

วันที่ กิจกรรม
25 พ.ย. 52 สัมภาษณ์ Radio Thailand
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 52 มหิดล พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009
เวลา 13.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 52 สัมมนาพิเศษภายใต้ความร่วมมือกับฝรั่งเศส
ณ ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20 พ.ย. 52 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
18 พ.ย. 52 ตัวแทนบริษัท Rolex สัมภาษณ์ ศ. พิไล พูลสวัสดิ์
ณ สวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
13 พ.ย. 52 พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา
ณ ห้องประชุม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
12 พ.ย. 52 70 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ
เวลา 18.30-21.00 น. ณ โรงแรม GRAND CHINA PRINCESS (เยาวราช) ห้องแกรนด์ ไชน่า บอลรูม ชั้น 10
ภาพข่าว
2 พ.ย. 52 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ และคณบดีคณะวิทย์ มหิดล ร่วมแถลงข่าว วิทยาศาสตร์ทำเงิน (ประกันภัยไม่ตกงาน)
เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
2 พ.ย. 52 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Münster University
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
29 ต.ค. 52 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
28 ต.ค. 52 MUSC Graduate Research Exposition 2009
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
20 ต.ค. 52 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552 และ ปาฐกถา ศาสตราจารย์ สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 17
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
19 ต.ค. 52 พิธีวางพานพุ่ม และถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
9 ต.ค. 52 อบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ตอนนักวิจัยตะกายดาว
เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม L01 อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
7 ต.ค. 52 งาน Meet the Dean ประจำปี 2552
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
5 ต.ค. 52 สัมภาษณ์ รายการ Radio Thailand
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

 

กันยายน 2552

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ย. 52 พิธีมอบอุปกรณ์แสดงภาพและเสียง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้อง AN 202 ชั้น 2 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
28 ก.ย. 52 The 1st NRCT-IFS-IRD Workshop
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ International Foundation Science สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Institut de recherche pour le développement (IRD)
ณ โรงแรม Grand Tower Inn ถนนพระรามที่ 6

ภาพข่าว
28 ก.ย. 52 ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ได้ให้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ รายการ Radio Thailand
เวลา 14.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 ก.ย. 52 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
ภาพข่าว
24 ก.ย. 52 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ และ พิธีกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในในงาน "วันมหิดล" ประจำปี 2552
เวลา 10.00 น. ณ บริเวณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | คำกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี
22 ก.ย. 52 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Nara Institute of Science and Technology (NAIST)
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.ย. 52 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
17 ก.ย. 52 ผศ. ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ให้สัมภาษณ์รายการฟ้าห่มดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
16 ก.ย. 52 งานคารวะ อำลา อาลัย และงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2552
เวลา 13.30-18.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลมและลานรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 ก.ย. 52 พิธี "9 ในดวงใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา (วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 9.09 น.)
เวลา 09.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

สิงหาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
31 ส.ค. 52 คณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม K 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
29 ส.ค. 52 ครบ 6 รอบ รศ. ดร. ประดน จาติกวนิช
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
28 ส.ค. 52 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด Science Video Clip
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ส.ค. 52 การประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2552
ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
19 ส.ค. 52 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Open House ครั้งที่ 17 ประจำปี 2552
เวลา 09.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
18 ส.ค. 52 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว
11 ส.ค. 52 สโมสรอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร คณะวิทย์ฯ มอบอัฒจันทร์ให้คณะฯ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 ส.ค. 52 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
9 ส.ค. 52 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552
ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
5 ส.ค. 52 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Single Molecule Recognition Force Microscopy"
โดย Prof. Dr. Peter Hinterdorfer จาก Institute for Biophysics, University of Linz, AUSTRIA
จัดโดย หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ รายการ Radio Thailand
เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
5 ส.ค. 52 กิจกรรมการปลูกฝังความภักดีและภูมิใจในความเป็นมหิดล โดยการประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เทิดพระนามมหิดล" รอบที่ 4
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
28 ก.ค. 52 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
24-26 ก.ค. 52 สัมมนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก
ภาพข่าว
23 ก.ค. 52 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ รายการบางอ้อ ออกอากาศทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9)
เวลา 12.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
22 ก.ค. 52 แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
เวลา 14.00 น. ณ แปซิฟิค คลับ ชั้น 29 ตึกทูแปซิฟิค เพลส สุขุมวิท
ภาพข่าว
16 ก.ค. 52 ขอแสดงความยินดี "แม่ดี-บุคลากรเด่น" ของคณะวิทย์ มหิดล
ภาพข่าว
15 ก.ค.-5 ส.ค. 52 กิจกรรมการปลูกฝังความภักดีและภูมิใจในความเป็นมหิดล โดยการประกวดขับร้องเพลงหมู่ "เทิดพระนามมหิดล"
เวลา 13.30 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว | ผลการประกวด
14 ก.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
เวลา 10.00 น. ณ สถานทูตสาธารณเกาหลี ประจำประเทศไทย
ภาพข่าว
10 ก.ค. 52 พิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว | บทความรำลึกถึง ศ.ดร.สตางค์
5 ก.ค. 52 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ค. 52 งานถวายเทียนพรรษา
เวลา 12.45-15.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพข่าว

มิถุนายน 2552

วันที่ กิจกรรม
24 มิ.ย. 52 เสวนาวาระพิเศษ เรื่อง "รู้ทัน แก้ทัน ไข้หวัด 2009"
โดย ผศ.พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองในรูปแบบ Science Cafe เพื่อกระตุ้นความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัด 2009 แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจทั่วไป เพื่อรู้เท่าทันและป้องกันได้อย่างถูกต้อง
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ภาพข่าว
19-20 มิ.ย. 52 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1
จำนวน 40 คน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2551
ภาพข่าว
18 มิ.ย. 52 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
เวลา 14.00-16.000 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
11 มิ.ย. 52 คณะผู้บริหารให้การต้อนรับผู้แทนจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
8 มิ.ย. 52 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 มิ.ย. 52 แถลงข่าวผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล "เทคนิคการจำลองแบบคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ" และ "เครื่องมือควบคุมไอระเหยน้ำมัน ลดการสูญเสียพลังงานของชาติ"
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ค. 52 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
25 พ.ค. 52 ออสเตรเลียมอบทุนให้นักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว | Press Release
20 พ.ค. 52 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Mood foods: designing synergies between phytochemical compounds for greater bioavailability and bioactivity"
โดย Dr. Arjan Scheepens จากประเทศนิวซีแลนด์
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง L02 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
19 พ.ค. 52 การสัมมนาพิเศษ "พลังสมอง พลังชาติ" และ ปาฐกถา ประสพ รัตนากร ครั้งที่ 4
โดย Prof. Alfreda Stadlin เรื่อง "Update in Drug Addiction" และ Prof. Peter R.Dodd เรื่อง "The Neurobiology of Alcohol Misuse"
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
18 พ.ค. 52 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานวิเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 13.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 พ.ค. 52 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมด้านความกตัญญูของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 (ทำบุญอาจารย์ใหญ่)
ณ ตึกกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 พ.ค. 52 เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!‬
ภาพข่าว
13 พ.ค. 52 การบรรยายพิเศษเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงาน : สมรรถนะ (Competency) และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน"
โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ภาพข่าว
12,15 พ.ค. 52 โครงการจริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-3
โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ภาพข่าว
6 พ.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยชิบะ หารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2552

วันที่ กิจกรรม
22 เม.ย. 52 การเสวนาพิเศษเรื่อง "นิติวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ Café
เวลา 14.30 – 16.00 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
21 เม.ย. 52 การบรรยายเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการ"
โดย ศาสตราจารย์ มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
20 เม.ย. 52 โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ : การประเมินผลการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ"
โดย ผศ.ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ และคณะ
เวลา 9.00-16.15 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
9 เม.ย. 52 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7 เม.ย. 52 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Songkran Festival : An International Version
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2552

วันที่ กิจกรรม
26 มี.ค. 52 ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ไทยทีวีสี ช่อง 3
เวลา 14.30 น. ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
ภาพข่าว
18 มี.ค. 52 งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องอาหารตี๋โภชนา
ภาพข่าว
12 มี.ค. 52 งาน นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 10 (The 10th Science Project Exhibition)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 52 พิธีเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานสำหรับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1
เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว
5-8 มี.ค. 52 นิทรรศการงาน วิชาการและนิทรรศการ พลังงานทางเลือกนานาชาติ (World Alternative Energy Sciences Expo 2009(WAESE 2009)
ณ อิมแพค เมืองทองธานี Hall 5-7
ภาพข่าว
3 มี.ค. 52 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และ Gradute School of Horticulture มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
2 มี.ค. 52 คณะผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ วางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ 121 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2552

วันที่ กิจกรรม
25 ก.พ. 52 ทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 10.30 น. ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต
ภาพข่าว
24 ก.พ. 52 คณบดี และผู้แทน จาก University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
23 ก.พ. 52 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม เพื่อทำ Performance Agreement
เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
13 ก.พ. 52 "13 กุมภา วันรักนกเงือก" ตอน เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมชาติ
โดย นพ.รังสฤษฎิ์ กาญจนะวณิชย์ เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ปี 2550 และสถานการณ์นกเงือกในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม เลขาธิการมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
จัดโดยมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
เวลา 12.00-21.00 น. ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว
10-12 ก.พ. 52 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมออกบู้ธ งานประชุมวิชาการ "รามาธิบดี 4 ทศวรรษ จากนวัตกรรมสู่เวชปฏิบัติ"
ณ อาคารอิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
ภาพข่าว
6 ก.พ. 52 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานมหิดลวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
2-6 ก.พ. 52 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2552

วันที่ กิจกรรม
29 ม.ค. 52 เจรจาถึงแนวทางในการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีนาโนในอนาคตกับ University Malaysia Perlis
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
28 ม.ค. 52 โครงการเทศน์มหาชาติ เพื่อสมทบทุนการศึกษาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 13.30-16.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
22 ม.ค. 52 คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ SureshRaj Sharma รองอธิการบดี, ศาสตราจารย์ Ram Kantha Shrestha ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dhulikhelและ ดร. Sujan B. Marahatta อาจารย์ประจำโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย Kathmandu ประเทศเนปาล
เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
22 ม.ค. 52 นักศึกษา จาก The Open University of Sri Lanka เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการ ในภาควิชา / หน่วยงาน ของคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
เวลา 9.45 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
22 ม.ค. 52 งานแถลงข่าว มหิดลวิชาการ' ๕๒ สืบสานพระราชบิดา สู่ปัญญาของแผ่นดิน
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
15 ม.ค. 52 คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ UCL สหราชอาณาจักร
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
14 ม.ค. 52 การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์มหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ และให้การต้อนรับทัพนักกีฬาจากคณะต่างๆ
เวลา 12.00-17.00 น. ณ สนามข้างตึก คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
14 ม.ค. 52 การบรรยายพิเศษ Science Cafe' เรื่อง "ทุนฟุลไบรท์" โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)
เวลา 14.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
10 ม.ค. 52 "ถนนสายวิทยาศาสตร์" (Science Avenue 2009) ในวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 9.00-18.00 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
8 ม.ค. 52 รวมพลชาวต่างชาติ คณะวิทย์
เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม K 102 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2551

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)