ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
29 ธ.ค. 51 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. M.Kikuchi คณบดี Graduate School of Horticulture และคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย Chiba ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
24 ธ.ค. 51 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ปี 2552
เวลา 7.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าพร้อมถวายปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ ณ ห้อง K102
เวลา 8.30 น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ร่วมงานเลี้ยง ชมการแสดงจากภาควิชาและ หน่วยงานต่างๆ

ภาพข่าว
19 ธ.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Science as a basis for bridging between cultures and fostering peace and development" โดย Prof. Roger D. Kornberg 2006 Nobel Laureate in Chemistry
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ The International Peace Foundation
เวลา 14.00-15.00 น. ณ ตึกกลม ห้อง L01คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว | Press Release
5 ธ.ค. 51 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานพระราชบิดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว
1 ธ.ค. 51 พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เวลา 8.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2551

วันที่ กิจกรรม
26 พ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับ ศ. John Daly คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย Technology Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
24 พ.ย. 51 ปาฐกถา ศ.พรชัย มาตังคสมบัติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "Science, Technology and Business; the Future of Countries"
โดย Prof.Juan Enriquez ผู้เขียนเรื่อง "As the Future Catches You"
ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ

ภาพข่าว
14 พ.ย. 51 พิธีประกาศอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระกัลยาณมิตราจารย์"
แด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และร่วมถวายความอาลัยพร้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

ตุลาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
23-25 ต.ค. 51 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นิสิต นักศึกษา และอาจารย์จากทุกศูนย์ทั่วประเทศ เข้าค่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
22 ต.ค. 51 ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 16
โดย คุณศิววงศ์ จังคศิริ และ Prof. Ram Sasisekharan จาก MIT สหรัฐอเมริกา
พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีแสดงความยินดีแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับชาติ และนานาชาติ
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว | รายละเอียดและกำหนดการ
22 ต.ค. 51 พิธีทำบุญเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวราราม ราชวรวิหาร
เวลา 9.45-11.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
19 ต.ค. 51 รายการพิเศษ ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 23.00 - 00.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBTของกรมประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว
9 ต.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Degradation of Environmental Pollutants at Extreme Temperature"
โดย Professor Dr.Rudolf Muller จาก Tecnical University Hamburg-Harburg ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
จัดโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว

 

กันยายน 2551

วันที่ กิจกรรม
24 ก.ย. 51 งาน "Health Festival มหิดลเครือข่ายพญาไท ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพ"
ชมนิทรรศการ และกิจกรรมแนะแนวการศึกษา "สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 52"
เวลา 9.00-16.30 น. ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว
24 ก.ย. 51 พิธีมหากุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 100 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และนำปััจจัยไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เวลา 7.30-8.45 น. ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี

ภาพข่าว
17 ก.ย. 51 "งานคารวะ-อำลา-อาลัย ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2551" และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการต่ออายุการทำงาน
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง L01 อาคารบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
2-3 ก.ย. 51 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "LC-MS/MS & Nano-LC-MS/MS Workshop"
จัดโดย หน่วยพัฒนาธุรกิจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
1 ก.ย. 51 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

สิงหาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
28-29 ส.ค. 51 "Third Annual Symposium Protein Society of Thailand : Frontier in Protein Research"
จัดโดย ชมรมวิจัยโปรตีนแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

ภาพข่าว
26 ส.ค. 51 ให้การต้อนรับ Prof. Iain S. Hunter คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จาก University of Strathclyde ประเทศสหราชอาณาจักรฯ
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
21 ส.ค. 51 ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก University Teknologi Malaysia
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
20 ส.ค. 51 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 (Open House ครั้งที่ 16)
ชมการทำวิจัย พร้อมนิทรรศการหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี-เอก และการเสวนาพิเศษเรื่อง พลังงานทางเลือกแก้วิกฤตโลกร้อน โดยวิทยากรรับเชิญ
เวลา 8.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

กรกฎาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและการอนุรักษ์นกเงือก"
โดย ศ.ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ สำหรับคณะนักเรียน อาจารย์ และคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
27 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Thai scientist and Thai society: a lot to learn from each other"
โดย ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนสปาร์ค
ภาพข่าว | เอกสารประกอบการบรรยาย
23 ก.ค. 51 การบรรยายเรื่อง "จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-3"
โดย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) ณ ห้อง L01 เวลา 13.00-15.30 น.
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพข่าว
21 ก.ค. 51 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Kyushu Institute of Technology, Graduate School of Life Science and System Engineering กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
16 ก.ค. 51 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยง พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีและเป็นเกียรติแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ท่าน
ภาพข่าว
15 ก.ค. 51 พิธีทำบุญครบรอบ 89 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
14 ก.ค. 51 งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2550
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง L01 และลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
14 ก.ค. 51 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Historical aspects, present and future of natural rubber. On some significant examples of the Thai-French research cooperation on polymers"
โดย Prof. Jean-Claude Brosse วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ม.มหิดล ประจำปี 2550
ภาพข่าว

มิถุนายน 2551

วันที่ กิจกรรม
30 มิ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับนักศึกษาจาก "KEI-Intel Science Talent Project" โครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับวิทยาลัยนานาชาติ
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว
26 มิ.ย. 51 ผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก School of Chemical & Life Sciences (LS), Nanyang Polytechnic Delegation ประเทศสิงคโปร์ พร้อมเยี่ยมชมภาควิชาและหน่วยวิจัย
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว | หมายกำหนดการ
25-27 มิ.ย. 51 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมโครโมโซมพืช"
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง N203, N300, N305 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว
25 มิ.ย. 51 การบรรยายพิเศษ Science Cafe' ในหัวข้อเรื่อง "The Unsolved Cases Version II"
โดย แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าว
20 มิ.ย. 51 งาน Mahidol University International Day 2008
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
28 พ.ค. 51 พิธีมอบทุนรัฐบาลออสเตรเลียให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
เวลา 15.00-15.50 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพข่าว
28 พ.ค. 51 การบรรยายพิเศษ แบบสบายๆ สไตล์ Science Cafe' ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมุมมองของนักธุรกิจ"
โดย คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ Chief Operating Officer, Betagro Group และ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจัยแห่งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว
28 พ.ค. 51 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม
ภาพข่าว
17 พ.ค. 51 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
จัดโดย งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง L01 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพข่าว

เมษายน 2551

วันที่ กิจกรรม
10 เม.ย. 51 บรรยายพิเศษ เรื่อง "Life and death – Why our proteins have to die so we shall live"
โดย Professor Aaron Ciechanover (นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี ค.ศ. 2004)
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ The International Peace Foundation ณ ห้องบรรยาย L01

ภาพข่าว
8 เม.ย. 51 ชาวคณะวิทยาศาสตร์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์์ 9 รูป ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง รดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์อาวุโส และสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล
ตั้งแต่เวลา 7.30-9.30 น. ณ ห้องประชุม K102 และลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาพข่าว
4 เม.ย. 51 การสัมมนาพิเศษหัวข้อ "Mahidol Rangking and Branding Situation"
โดยวิทยากรจาก THES-QS World University Rankings
เวลา 14.30-17.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว

มีนาคม 2551

วันที่ กิจกรรม
21 มี.ค. 51 ชาวคณะวิทยาศาสตร์ร่วม พิธีเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เวลา 13.00-15.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2551

วันที่ กิจกรรม
22 ก.พ. 51 การประชุมความร่วมมือเครือข่าย มหิดล-พญาไท ครั้งที่ 1/2551 " วาระครบรอบ 2 ปีแห่งความร่วมมือ
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 14.30 น. และงานเลี้ยง เวลา 17.30 น. ณ ห้อง K102
ภาพข่าว
13 ก.พ. 51 วันรักนกเงือก ตอน "สภาวะโลกร้อนกับการอนุรักษ์ และสถานการณ์นกเงือกในปัจจุบัน"
โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว และ ศ. ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
ณ ห้อง L01 และบริเวณลานรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
12 ก.พ. 51 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนฺลยี ผลิตเสื้อเกราะกันกระสุน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหารในพื้นที่ภาคใต้ให้ปลอดภัย
ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

มกราคม 2551

วันที่ กิจกรรม
26 ม.ค. 51 "ถนนสายวิทยาศาสตร์" กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ภาพข่าว
16 ม.ค. 51 บรรยาย Special Lecture เรื่อง "Kinetics for the Chemistry Biology, Medicine and Agriculture???"
โดย Prof.Gennady E. Zaikov (ศาสตราจารย์เกียรติยศ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข ท่านที่ 2)
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30-15.30 น.

ภาพข่าว
7 ม.ค. 51 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "The Coming Revolutions in Fundamental Physics"
โดย Prof. David J. Gross นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2004
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ The International Peace Foundation
ณ ห้องบรรยายรวม L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท เวลา 14.00-15.00 น.

ภาพข่าว
4 ม.ค. 51 พิธีถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง ประจำปี 2544-2550 (Intranet)