ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กรกฎาคม 2550

วันที่ กิจกรรม
25 ก.ค. 50 Science Cafe' เรื่อง "Publication publication and more publications!"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ก.ค. 50 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2549
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มิถุนายน 2550

วันที่ กิจกรรม
27 มิ.ย. 50 Variety Culture Show
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 มิ.ย. 50 เสวนาพิเศษ "พบความสำเร็จอย่างไร ในหลักสูตร B.sc-m.m."
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 มิ.ย. 50 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2550
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 มิ.ย. 50 Science Film 1
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2550

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ค. 50 Meet the Dean 2007
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 พ.ค. 50 Science Cafe' เรื่อง E-Learning, E-Classroom & E-Knowledge
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 พ.ค. 50 เสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ICT ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2550-2559)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
17 พ.ค. 50 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2550
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
16 พ.ค. 50 ชมรม "อยู่ดีมีสุข"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2550

วันที่ กิจกรรม
25 เม.ย. 50 - Cultural Exchange Activity - "Bangladesh, Bhutan and Nepal Food "
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 เม.ย. 50 "งานประเพณีสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 เม.ย. 50 " พัฒนาสมอง พัฒนาชาติ "
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มีนาคม 2550

วันที่ กิจกรรม
28 มี.ค. 50 Science Cafe' เรื่อง " กัญชง กัญชา ฝิ่น กระท่อม สมุนไพรไทย : พืชเสพติด หรือพืชเศรษฐกิจ "
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
12 มี.ค. 50 The 8th Science Project Exhibition
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 มี.ค. 50 The 8th Biennial Meeting
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2550

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 50 - Cultural Exchange Activity - Fashion Show of National Costumes
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
13 ก.พ. 50 "13 กุมภา วันรักนกเงือก"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
7-9 ก.พ. 50 งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2550

วันที่ กิจกรรม
31 ม.ค. 50 Science Cafe' เรื่อง "นโยบายนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9-13 ม.ค. 50 ถนนสายวิทยาศาสตร์ สถานีที่ 37-43
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 -7 ม.ค. 50 สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2550 เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
ปี 2544