ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
28 ธ.ค. 48 งานทำบุญวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.00 - 22.00 น.
ภาพข่าว
15-18 ธ.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาบุคลากร เรื่อง"กลยุทธ์การพัฒนาตนและการประสานงานสู่ความสำเร็จขององค์กร"
ณ ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท และไร่เทพธิดาบัวสวรรค์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ภาพข่าว
2 ธ.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน
ณ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.00 น.
ภาพข่าว

พฤศจิกายน 2548

วันที่ กิจกรรม
30 พ.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษ เรื่อง "การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรในคณะวิทยาศาสตร์ฯ (Natural Products Research in Faculty of Science)
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 15.00 - 17.00 น.
ภาพข่าว
21 พ.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีเปิดลานรวมใจ (สวนป่าสัก) และพิธีเปิดสนามฟุตบอลเล็ก (สนามฟุตซอล)
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 15.00 - 17.30 น.
ภาพข่าว
16 พ.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2548
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 8.00 - 17.00 น.
ภาพข่าว
2 พ.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมวิชาการ"พลังสมอง พลังชาติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ปาฐกถาประสพ รัตนากร ครั้งที่ 1 เรื่อง "Modern Trends in Neuroscience and Its Applications"
ณ ห้องบรรยาย N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 12.30 - 16.30 น.
ภาพข่าว

ตุลาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
25 ต.ค. 48 พิธีมอบ มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner)
โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 เวลา 15.45-16.30 น.

ภาพข่าว
19 ต.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 13 เรื่อง "Dynamics of Chemical reactions and Photochemical Processes"
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 ต.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาถ่ายทอด และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ สไตล์ Science Cafe ในหัวข้อเรื่อง "Globalization Biotechnology Sustainable Development"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 15.00 - 17.00 น.
ภาพข่าว
4 ต.ค. 48 ผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เยี่ยมชมดูงานด้านสารสนเทศ ของคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 9.30-12.00 น
ภาพข่าว

 

กันยายน 2548

วันที่ กิจกรรม
28 ก.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ได้รับการขยายเวลาฯ ของอาจารย์ และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2548
ณ ห้อง L01 และบริเวณใต้ตึกกลม เวลา 14.00 น. - 17.30 น
ภาพข่าว
19 ก.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "The Role of DNA in High Profile Cases and Mass Disasters"
โดย Dr.Adrian Linacre ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ จาก UK.
ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.00 - 15.30 น.

ภาพข่าว
7 ก.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันมหิดล และการแข่งขันกีฬา "กาวเกมส์" เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างกลุ่มนักศึกษา คณะ SC, RA, BM, PI ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
31 ส.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของคณะฯ สู่เชิงพาณิชย์ ในหัวข้อเรื่อง "Microbiological Products for Industrial Applications"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 15.00 - 17.00 น.
ภาพข่าว
24 ส.ค. 48 งาน Open House ประจำปี 2548 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 9.00 - 16.00 น.
ภาพข่าว
11 ส.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
เวลา 08:00 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
29 ก.ค. 48 ชมวีดิทัศน์บรรยากาศภายในงานพิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 ก.ค. 48 พิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคนแรก พิธีเจิมป้ายเปิด "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข" และพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 9.00 -13.00 น.
ภาพข่าว
8 ก.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Thera Vitae Group จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "The ubiquitin proteolytic system : From a vague idea through basic mechanisms and onto human disease and drug targeting"
โดย Prof.Aaron Ciechanover นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี พ.ศ. 2547
เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง N 101 ตึกชีววิทยาใหม่
ภาพข่าว

พฤษภาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
7-8 พ.ค. 48 การสัมมนาระดมความคิดเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2548 และปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี
ภาพข่าว
6 พ.ค. 48 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2548 เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 2"
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 พ.ค. 48 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เรื่อง "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน รุ่นที่ 1"
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท เวลา 8:30-16:30 น.
ภาพข่าว

เมษายน 2548

วันที่ กิจกรรม
7 เม.ย. 48 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวเนื่องในงานวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2548
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท เวลา 8:30-10:00 น.
ภาพข่าว

มีนาคม 2548

วันที่ กิจกรรม
21 มี.ค. 48 การบรรยายพิเศษ ตามโครงการสายสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม เรื่อง " Are we really made of quarks "
โดย Prof. Jerome I. Friedman นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 1990
ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 14.30 น. - 16.30 น.

ภาพข่าว
17 มี.ค. 48 การบรรยายพิเศษ ตามโครงการสายสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม เรื่อง "Aquaporin water caannels : From atomic structure to clinical medicine"
โดย Prof. Peter Agre นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2546
ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 13.30 น. - 16.30 น.

ภาพข่าว
17 มี.ค. 48 บุคลากรจากสำนักงานเลขนุการ คณะบริหารศาสตร์ ม. อุบลราชธานี จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
15 มี.ค. 48 คณะวิทยาศาสตร์จัดการเสวนาเรื่อง "บันไดธุรกิจผ่านนักวิทยาศาสตร์" โดยนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ ภายในงานนิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6
บริเวณตึกบรรยายรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตพญาไท เวลา 8:30-16:30 น.
ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2548

วันที่ กิจกรรม
2 ก.พ. 48 งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1
เวลา 8:30-16:00 น. ณ บริเวณตึกกลมและซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

มกราคม 2548

วันที่ กิจกรรม
6 ม.ค. 48 การบรรยายพิเศษ ตามโครงการสายสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม เรื่อง "จากสสารสู่ชีวิต : วิทยาศาสตร์และสังคม" (Supramolecular chemistry : Concepts and perspectives)
โดย Prof. Jean-marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 1987
ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ เวลา 13.30 น. - 16.30 น.

ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547