ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ธันวาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
25 ธ.ค. 45 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน และชมการแสดงของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ สลับการจับสลากของรางวัลจากสโมสรฯ
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
23 ธ.ค. 45 การประชุมสัมมนา เรื่อง "New Era of Life Science and Biotechnology" ในการฉลองการเปิดหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยความร่วมมือการวิจัยสำหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์นานาชาติด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยโอซาก้า และ หน่วยความร่วมมือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโอซาก้า
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
4 ธ.ค. 45 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีพุทธศักราช 2545 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

ตุลาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
28 ต.ค. 45 ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ได้รับรางวัล TTF Award จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ภาพข่าว
22 ต.ค. 45 Prof. Roald Hoffmann นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี เดินทางมาพบปะหารือ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Bonding On Metal Surfaces : Chemistry & Physics"
ณ ห้องประชุม K101-102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
21 ต.ค. 45 วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 10 เรื่อง "อาจารย์สตางค์ กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศ" พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2545 และแสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในปี 2545
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9 ต.ค. 45 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง "Links from Second Language Acquisition Research to Foreign Language Teaching"
ณ ห้องประชุม K 102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

 

กันยายน 2545

วันที่ กิจกรรม
25 ก.ย. 45 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 ท่าน
เวลา 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
19 ก.ย. 45 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ "2001 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand" สาขาชีววิทยา ประจำปี 2544 แก่ รศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ภาพข่าว
10 ก.ย. 45 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดสัมมนาพิเศษสำหรับนักวิจัย เรื่อง "Research as a Way of Life"
โดย Prof. William N. Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี และผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน และ ศ. ดร. มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
9 ก.ย. 45 กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าวและการเสวนาเรื่อง "ประชาชนได้รับอะไรจากการจัดตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์"
โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
5-6 ก.ย. 45 สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 เรื่อง "การเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา" (Sports Science for Health Promotion)
ณ ห้องประชุม N 101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

สิงหาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
17-18 ส.ค. 45 นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2545 ฟังการบรรยายประกอบสาธิต เรื่อง "ฟิสิกส์..หรรษา" และ "มหัศจรรย์...เทคโนโลยีชีวภาพ" การแสดงนิทรรศการจาก 14 ภาควิชา การแนะแนวการศึกษา 3 หลักสูตรวิทย์ใหม่ ฯลฯ
เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม
ภาพข่าว
16 ส.ค. 45 พิธีทำบุญอาคารหอพักนักศึกษา และ ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2545 วาระหารือพิเศษ เรื่อง "ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการ ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ และความเป็นอยู่ของอาจารย์ / นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
เวลา 10.00-17.00 น. ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
ภาพข่าว
14 ส.ค. 45 Science Lecture 2002 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "อาชีพนักวิทยาศาสตร์ (Career in Science)"
โดย Prof. William Nunn Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี
เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
14 ส.ค. 45 "งานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์" (Open House) ครั้งที่ 10
เวลา 9.00-16.00 น.ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
10 ส.ค. 45 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้แทนเยาวชนไทยและทีมโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
1 ส.ค. 45 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2545 ศ. ดร. มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ โครงสร้างและการทำงานของโปรตีน ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล ร่วมกับ ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ จากโครงการวิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานแถลงข่าว
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้
ภาพข่าว

กรกฎาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
15 ก.ค. 45 ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมงาน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545 เวลา 9.45 น. และการบรรยายพิเศษเรื่อง "Linus Pauling: Science and Peace" โดย ผู้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข" ท่านแรก Prof. William Nunn Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
9-23 ก.ค. 45 1st Regional Training Course on Bioinformatics in Thailand : Bioinformatics: Tools for Research in Post-Genomics Era"
จัดโดยศูนย์ชีวสารสนเทศและจีโนมวิเคราะห์ (CBAG)
เวลา 8.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
3, 10 และ 17 ก.ค. 45 Special Lecture Series on : Allosteric Enzymes โดย Prof. William Nunn Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สนใจ โปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2201-5007, 2001-5070

ภาพข่าว
2 ก.ค. 45 ขอเชิญฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง Pharmacogenomics and Pharmacogenetics โดย Dr Frank Gonzalez, National Cancer Institute, USA
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2246-1378 / e-mail:scpsp@mahidol.ac.th

ภาพข่าว

มิถุนายน 2545

วันที่ กิจกรรม
26 มิ.ย. 45 Special Lecture : Zinc Enzymes: Carboxypeptidase A and Leucine Aminopeptidase
โดย Prof. William Nunn Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สนใจ โปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2201-5007, 2001-5070

ภาพข่าว
25 มิ.ย. 45 งานแถลงข่าวพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สวทช.
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
25 มิ.ย. 45 งานแถลงข่าวการมาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข ของ Prof. William Nunn Lipscomb นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี กำหนดการปฏิบัติงานของ Prof. Lipscomb ระหว่าง 15 มิ.ย.-15 ก.ค. 45
เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
5 มิ.ย. 45 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังการสัมมนาพิเศษ เรื่อง Protein Chip System for Multi-tumor Marker Detection and DNA Microarray Technology
โดย Prof. Gengxi Hu, China Academy of Science
เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิจัย โทร. 0-2201-5004

ภาพข่าว

พฤษภาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
31 พ.ค. 45 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง KPI (ตัวบ่งชี้สมรรถนะสำคัญ) และความหมาย กับความคาดหวังของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย ศ. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ และ ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
30 พ.ค. 45 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง Development of Diagnostic Test for Hepatitis C Virus: Technology Transfer between Public and Private Sectors
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
30 พ.ค. 45 คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้มาให้บริการที่คณะวิทยาศาสตร์
เวลา 7.00-11.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
15 พ.ค. 45 ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมงาน Meet the Dean III การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ การประกวดผลการประกวดรางวัลภาควิชาน่าอยู่ และฟังบรรยายการอบรมด้านความเป็นครู
เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว

เมษายน 2545

วันที่ กิจกรรม
22 เม.ย. 45 เชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Harnessing Science and Technology to the Service of Sustainable Development - The Ultimate Challenge"
โดย Dr.David Minns
เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ภาพข่าว

มีนาคม 2545

วันที่ กิจกรรม
3 มี.ค. 45 ขอเชิญเข้าฟังสัมมนา Special Seminar Series เรื่อง Noble Prize 2001 : "Cell Cycle" The Life of a Cell / ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง Discovery of the Key Regulators / ผศ. ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย Cancer : The Dysregulation of Cell Cycle / ดร.เรวัติ พันธุ์วิเชียร What is Next ..? / รศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
2 มี.ค. 45 เชิญเข้าฟังการเสวนา เรื่อง งานวิจัยโครงสร้างและการทำงานของโปรตีน
โดย ศ. มรว. ดร.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ และคณะ
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

กุมภาพันธ์ 2545

วันที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 45 Special Lecture : เชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Physiology of Liver โดย Prof. James L. Boyer Ensign Professor of Medicine & Director of Yale Liver Center (NIH) จาก Yale University School of Medicine
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม PR401 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
27 ก.พ. 45 Special Seminar : เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Molecular mechanism of bile formation and cholestasis โดย Prof. James L. Boyer Ensign Professor of Medicine & Director of Yale Liver Center (NIH) จาก Yale University School of Medicine
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม PR401 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
ภาพข่าว
20 ก.พ. 45 ขอเชิญชาวคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายและฝึกอบรมเรื่อง "วิธีการสืบค้นการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation Searching) และการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารด้วยค่า Journal Impact Factors"
แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม / กำหนดการฝึกอบรม
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
15 ก.พ. 45 ทดลองใช้ SciFinder Scholar สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (30-days Free Trial - 15 มกราคม 2545 - 15 กุมภาพันธ์ 2545)
Download โปรแกรมสืบค้น sfs2001.exe
วิธีการติดตั้งโปรแกรม / วิธีสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
13 ก.พ. 45 Special Session : เชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง An Immune-Based Therapy for AIDS, HIV-1 Immunogen (Remune)
โดย Dr. Eduardo Fernandez-Cruz จาก Hospital General Universitario, Spain
เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม PR201 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

มกราคม 2545

วันที่ กิจกรรม
23 ม.ค. 45 Physics Seminar : เชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์ในทางการแพทย์ (Laser Applications in Medicine)
โดย รศ. ดร.พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง P620 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
15 ม.ค. 45 ทดลองใช้ SciFinder Scholar สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (30-days Free Trial - 15 มกราคม 2545 - 15 กุมภาพันธ์ 2545)
Download โปรแกรมสืบค้น sfs2001.exe
วิธีการติดตั้งโปรแกรม / วิธีสืบค้นฐานข้อมูล SciFinder Scholar
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
9 ม.ค. 45 ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับหน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Recent Developments and Applications of ONIOM Method
โดย Professor Keiji Morokuma, Emerson Center for Scientific Computation, Emory University
รายละเอียดแนะนำวิทยากร
เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ภาควิชาฟิสิกส์ P603 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว
9 ม.ค. 45 Physics Seminar : เชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ฟิสิกส์เชิงชีววิทยา (Biological Physics)
โดย ศ. ดร.วิรุฬห์ สายคณิต ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ภาควิชาฟิสิกส์ P623 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ภาพข่าว

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2544