ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีทำบุญอาคารสัตว์ทดลอง และอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิชาการ

หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด "พิธีทำบุญอาคารสัตว์ทดลอง และอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพื่องานทางวิชาการ" ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงเห็นคุณค่าของสัตว์ที่นำมาทดลองตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาตร์เข้าร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ภายหลังจากเสร็จพิธีผู้ร่วมงานจึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร