ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้รับเกียรติจากนายกฤษดา ชูพงษ์ นักวิชาการประกันสังคม สังกัดสำนักงานประกันสังคม กทม.พื้นที่ 5 ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านประกันสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ.2558 ไขข้อสงสัยปัญหาการประกันตนสิทธิประโยชน์ให้ เช่น ด้านทันตกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ สิทธิประโยชน์ 7 ด้าน เช่น ด้านการทำพินัยกรรมผู้รับผลประโยชน์ หลังจากจบการบรรยายผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติม มีผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม จำนวน 120 คน

 

 

ถ่ายภาพ : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เขียนข่าว : นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวนุชสรา บุญครอง