ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

ถ่ายภาพ : นายมานะ ไผ่มณี, นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร