ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เดินทางจากโรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม เพื่อทัศนศึกษา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 76 ประเทศ พร้อมด้วยพี่เลี้ยง เข้าชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่งดงามภายในบริเวณโดยรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของไทยอย่างสนใจ พร้อมทั้งฟังการบรรยายถึงประวัติ ความเป็นมาของสิ่งประกอบภายในต่าง ๆ อย่างตั้งใจ และได้ความรู้กันอย่างทั่วหน้า หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมดเดินทางออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลาประมาณ 11.00 น. เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนข่าว : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ