ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) กับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีลงนามและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น

ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และพลตำรวจโท กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ และร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี และพลตำรวจตรี ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามเป็นการเดินเยี่ยมชมหน่วยเครื่องมือกลาง หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับนาโน และห้องปฏิบัติการโครงการบัณฑิตศึกษานิติวิทยาศาสตร์

โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์หลักฐานและวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่สังคม อีกทั้งสามารถสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ มีความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร