ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เข้าชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก

1 วันสุดท้ายก่อนถึงพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ( ICHO 2017: 49th INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD ) นักเรียนผู้เข้าร่วมในการแข่งขัน ได้เดินทางไปเข้าชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ไร่ปลูกรัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจในขณะนี้ เนื่องจากเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm) ที่ประสบความสำเร็จ มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ส่งขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้เข้าเที่ยวชมฟาร์ม เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และร่วมสนุกกับกิจกรรมในฐานต่างๆ เช่น ปลูกผัก เก็บไข่เป็ด ของเล่นโบราณหุ่นฟางทำมือ และเล่นสไลด์เดอร์ริมนา เด็กๆ มีความตั้งใจและสนุกสนานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเกษตรกรรมที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยมาเนิ่นนาน และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทย ถือได้ว่าการมาเยี่ยมชมไร่ปลูกรักของนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกในครั้งนี้ สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทยสู่นานาชาติได้เป็นอย่างดี

 

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา และนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)
เขียนข่าว : นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร