ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ผู้เข้าร่วมแข่งขันและทีมคณาจารย์เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของไทย

เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ในวันนี้ 12 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 6 ของการแข่งขัน โดยทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เสร็จสิ้นการสอบทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะถึงพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันได้เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี สถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศไทย โดยในวันเดียวกันนี้ทีมคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งถือเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของปราสาทและพระราชวังที่สวยที่สุดในโลก เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยที่จะนำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นไทยที่วิจิตรงดงามให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ เห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดงานเพื่อการแข่งขันเท่านั้น แต่ทางทีมผู้จัดงาน นำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความประทับใจและสอดแทรกการเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยไปสู่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน และทีมคณาจารย์พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติได้เป็นอย่างดี

 

 

ถ่ายภาพ : ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา และนักศึกษาผู้ประสานงาน (Liaison)
เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร