ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ หนึ่งในแนวธุรกิจ Start Up คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสะอาด นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง "เครื่องตรวจสอบมะเร็งตับ" แก่ทีมงานรายการที่นี่ประเทศไทย ซึ่งได้มาถ่ายทำเพื่อบันทึกเทปรายการ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะออกอากาศในรายการ "ที่นี่ประเทศไทย" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

งานวิจัยหมอนอัจฉริยะ 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสะอาด ได้นำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "หมอนอัจฉริยะ" (Smart Pillow) ในการประกวดผลงานนวัตกรรม งาน Health Tech 4 Good Forum จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถและแนวคิดในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ด้วยกระบวนการต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งนางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสะอาด (อ้อม) ก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในการก่อตั้ง บริษัทจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose) หนึ่งในธุรกิจแนว StartUp ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และยังมีแผนจะตั้งบริษัทใหม่ทางด้าน Health Tech ต่อไป

นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ หนึ่งในแนวธุรกิจ Start Up (pdf) 

 

ข้อมูล: หน่วยพัฒนาธุรกิจ งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร