ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องK403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท วิซาร์ด โปรดักชั้น จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการเดินหน้าปฏิรูป แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ เอ็น.บี.ที ช่อง 11 โดยเนื้อหาภายในรายการเป็นแนวทางการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ในแต่ละตอนของรายการ ช่วง "เดินหน้า...พัฒนา" และ "เดินหน้า...ข้ามปัญหา" เป็นการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูป การแก้ไขปัญหา นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.หม่อมหลวงทยา กิติยากร ให้สัมภาษณ์ และนางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสะอาด ร่วมแสดงความคิดเห็น ในตอน "นวัตกรรมนำไทย" ซึ่งจะออกอากาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยผู้ร่วมรายการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัยในมุมมองด้านอุตสาหกรรม สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ถ่ายภาพ : นายเทพทัต คุ้มสังข์
เขียนข่าว :นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร