ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

กิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ ชมรม Super SC

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานสื่อสารองค์กร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียร