ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

ค่ายปฐมนิเทศบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

ถ่ายภาพ : นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
เขียนข่าว : งานสื่อสารองค์กร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ