ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2560

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

ในวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ฮอลล์ 6 อิทแพค เมืองทองธานี ซึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดแสดงจากภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สาลิกา อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้คำแนะแนวการเรียนการสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งบรรยายการพับกระดาษ (Origami) ซึ่งมี เยาวชน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการมากมาย

 

ถ่ายภาพ : นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ
เขียนข่าว : งานสื่อสารองค์กร
เว็บมาสเตอร์ : นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ