ข่าวและกิจกรรม


24-25 เม.ย. 2561 บ. เกิดปัญญา จก.
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

29 มี.ค. 61 "Leave a Nest JAPAN เยี่ยมชม VentureClub@MUSC"
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

7 ก.พ. 61 STEM 1 DAY CAMP บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

29-31 ม.ค. 61 STEM 3 DAY CAMP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

19, 29 ส.ค. และ 2 ก.ย. 2560 Design Thinking Workshop
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

19-20, 26-27 ส.ค. 2560 "STEM พัฒนาครูไทย สู่ยุค Thailand 4.0"
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

14-20 มิ.ย. 2560 STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนศึกษานารี
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

12, 13, 15 มิ.ย. 2560 STEM 1 DAY CAMP โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม

3 มิ.ย. 2560 Tech Plan Demo Day in Thailand 2017
ภาพข่าว

24-25 มี.ค. 2560 STEM Open House & Mini Job Fair 2017
ภาพข่าว
“เสื้ออัจฉริยะ” ในรายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 MCOT HD
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม
นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบมะเร็งตับและงานวิจัยหมอนอัจฉริยะ
ภาพข่าว
อ่านข่าวเพิ่มเติม
สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ภาพข่าว
การประชุมเกษตรกรรมในร่ม ณ ประเทศสิงคโปร์
ภาพข่าว
Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 โดย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ภาพข่าว

ติดต่อ

งานพันธกิจพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2201 5967-8, 5707 โทรสาร 0 2201 5963

ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤษภาคม 2561

Home Remedies For Wrinkles

web
						statistics