ข่าวและกิจกรรม

13 ต.ค. 60 STEM 1 Day Camp โรงเรียนอัสสัมชัญ

14-15 พ.ย. 60 ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

ม.ค. 61 STEM 1 Day Camp โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ม.ค. 61 STEM 1 Day Camp โรงเรียนนวมินทรชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กิจกรรมที่ผ่านมา