>

ข่าวและกิจกรรม

13 ต.ค. 60 STEM 1 Day Camp โรงเรียนอัสสัมชัญ

14-15 พ.ย. 60 ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560

9-11 ธ.ค. 60 STEM 3 Day Camp ม.ปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

25-27 ธ.ค. 60 STEM 3 Day Camp ม.ปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

11-12 ม.ค. 61 STEM 2 Day Camp โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมที่ผ่านมา