logo
logo

แบบเสื้อ-เหรียญรางวัล

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

การรับเบอร์วิ่ง –เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา