logo
logo

แบบเสื้อ-เหรียญรางวัล

แบบเสื้อ

เหรียญรางวัล

การรับเบอร์วิ่ง –เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30  ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 – 15.30 น.
    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา