logo
logo

รายละเอียดการจัดงาน

วัตถุประสงค์

 • เฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก
 • ระดมทุนแก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไปในอนาคต

กำหนดวันจัดงาน  

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 08.00 น.

สถานที่จัดงาน  

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย บริเวณสระด้านหลังสนามกีฬา ถนนถิ่นวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภทกิจกรรม

 • วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
  ชาย   :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  หญิง  :  ต่ำกว่า 20 ปี,  20-29 ปี,  30-39 ปี,  40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.30  น. ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

อัตราค่าสมัคร

 •   วิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon)  500  บาท
 •   เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)  500  บาท

  (ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวนที่กำหนดคือ 2,500 คน)

การรับสมัคร

 • รับสมัคร Walk in ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น.
  ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • รับสมัครทางออนไลน์  http://science.mahidol.ac.th/running
  ระหว่างวันที่ 1 – 30  กันยายน 2561  (ปิดระบบลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน 2,500 คน)

รางวัล และของที่ระลึก

 • ผู้เข้าเส้นชัย 1-3 ท่านแรกทุกกลุ่มอายุ (ประเภทวิ่งมินิมาราธอน Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร) ได้รับถ้วยรางวัล และเหรียญผู้พิชิต
 • ผู้เข้าเส้นชัย เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทุกท่านได้รับเหรีญผู้พิชิต
 • ผู้เข้าเส้นชัย 5 ท่านแรก (แต่งกายแฟนซี) ได้รับของที่ระลึก
 • ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อที่ระลึก MUSC60RUN ท่านละ 1 ตัว

การรับเบอร์วิ่ง –เสื้อที่ระลึก

ผู้สมัครนำหลักฐานการรับสมัครไปรับหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้แข่งขัน พร้อมเสื้อที่ระลึก

 • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30  ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 – 15.30 น.
  ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
 • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 – 15.30 น.
  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กำหนดการ

05.15 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน

05.30 น.  เต้นแอโรบิก อบอุ่นร่างกาย

05.45 น.  รายงานตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

06.00 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร

06.15 น.  รายงานตัวนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กิโลเมตร เข้าจุดสตาร์ท

06.30 น.  ปล่อยตัวนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run 5 กิโลเมตร

07.30 น.  พิธีปิดการแข่งขันแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน มอบของที่ระลึก

08.00 น.   รับประทานอาหารว่างและปิดการแข่งขัน