ถาม-ตอบ

Q : ท่านทราบได้อย่างไรว่าโครงการลักษณะใดบ้างที่ดำเนินการภายใต้หน่วยพัฒนาธุรกิจ
A : การรับจ้างวิจัย การรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือบริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ