ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l โปสเตอร์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Meet The Dean คณบดีพบประชาคม

ก้าวสู่ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 น.-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

:: ปิดรับลงทะเบียน ::

...