ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l โปสเตอร์ l รายละเอียดโครงการ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์" 

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ ห้องเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพันธกิจพิเศษ โทร. 02-201-5967-8 


* คำนำหน้า 
* ชื่อ 
* นามสกุล 
 
*สถานะ  อาจารย์
บุคลากร
อื่นๆ (โปรดระบุ)

ภาควิชา / หน่วยงาน  
คณะ / สถาบัน 
 
* E-mail 
* เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้) 
ยืนยันการลงทะเบียนโปรดเติมคำว่า "confirm" ลงในช่องด้านล่าง
พิมพ์ข้อความลงในช่อง :